Att lyssna till koloniala spår

2020.10.09 - 2020.10.09

Att lyssna till koloniala spår i det offentliga rummet

Den 9 oktober 1847 frigavs den sista förslavade människan på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Därför inrättades den 9 oktober som minnesdag för slaveriets avskaffande.

Panelsamtal och föreläsning om kolonial historia och dess synliga och osynliga spår. 

 

Datum: 9 oktober  

Tid: Kl. 18.00 
Plats: Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1b. 
Anmälan: OSA till contact@gibca.se. Begränsat antal deltagare på plats. Kommer även kunna upplevas digitalt via GIBCA’s facebooksida

Språk: Svenska och Engelska 

 

Minnesdagen är en påminnelse om vår pågående koloniala historia och de orättvisor, den rasism och brist på representation som fortfarande präglar vårt samhälle. Runt om i världen höjs nu allt fler röster och det pågår ett globalt kollektivt minnesarbete kring skulpturerna i våra offentliga rum. I stadens rum ser vi spöken från slaveriet, som en slags okommenterade minnesmarkörer. Men vems historia berättas? Vilka röster hörs? Har du hört skulpturerna viska? 

Göteborg var en central punkt för Sveriges delaktighet i den koloniala handeln. På Järntorget står skulpturen De fem världsdelarna, ofta kallad Järntorgsbrunnen, en fontän gjord av Tore Strindberg 1927. Vad säger den oss idag? Forskarna Lena Sawyer och Nana Osei–Kofi inbjuder till ett personligt möte med skulpturen utifrån ett minnesarbete och kollektivt kunskapande. Genom performance och samtal föreslås en annan utgångspunkt för att se på staden med nya ögon och lyssna både till alternativa berättelser och den egna rösten. 

Maria Ripenberg, journalist, filosofie hedersdoktor och författare till boken Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige ger en introduktion till underdiskuterade kolonialhistoriska fakta i Sveriges historia.  

Deltagare: Maria Ripenberg, journalist, filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet och författare för Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige, Lena Sawyer, Docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Nana Osei–Kofi, PhD, Associate Professor of Women, Gender & Sexuality Studies, Oregon State University, Therese Svenson, fil.dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet. 

 

Programpunkten är ett samarbete mellan Göteborgs Internationella Konstbiennal, Nätverket VitKrit, nätverket Västsverige mot rasism (Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad) & Göteborgs litteraturhus 

 

Foto: Malin Griffiths