2019.10.24_thumbn

2019.10.24 - 2019.10.24

Konstnärssamtal Liv Bugge

Konstnärssamtal

Torsdag 24 oktober kl. 18–19.30
Göteborgs naturhistoriska museum
På svenska
 
Träffa en av de medverkande konstnärerna i biennalen, Liv Bugge, en norsk konstnär som bor och arbetar i Oslo. Bugges arbeten har ofta rört sig kring samhällsstrukturerna i de skandinaviska välfärdsstaterna och kring de olika normer som styr hur vi handlar och ser på varandra och vår omvärld. I det verk som visas i biennalen har Bugge följt flytten av de geologiska och paleontologiska samlingarna på Naturhistorisk Museum i Oslo. Bugge riktar vår uppmärksamhet mot hur institutioner kategoriserar och skiljer mellan det mänskliga och icke-mänskliga och mellan det levande och döda. Människans djupt sammanflätade samvaro med andra levande varelser och geologin spelar en viktig roll i konstnärens verk.
 
Programmet är anordnat med stöd från Office for Contemporary Art Norway.