soniaboyce

Sonya Boyce

Move 2013

Video, HD
11’33”
Med tillstånd från konstnär

Sonia Boyce blev erkand som malare I Storbritannien under tidigt 80-tal och har sedan mitten av 90-talet arebetat mer med multimedia och socialt inkluderande arbetssatt. Bland hennes senare verk finner vi bland annat trilogin Crop Over (2007), Ho Narro (2009) och Dance of Belém (2011) som bygger pa Boyces intresse for karnevalens och folkfestens rumsliga politik i postkoloniala kontexter. I utstallningen visar Boyce den nya filmen MOVE (2013) som refletkterar over Goteborgskravallerna i samband med EU-toppmotet i juni 2001. Genom att spela in en klubbkvall med DJ-battles och improviserade koreografier med gamla och nya protagonister, kartlaggs alternativa omraden for motstand inifran de standigt flodande energierna i staden. MOVE har stod fran Eu Culture Programme som en del av ett samarbete med Contour Mechelen, Liverpool och Bucharest biennialen inom ramverket for projektet Leisure, Discipline and Punishment.

 

 

Foto: Attila Urban