2019.10.19

2019.10.19 - 2019.10.19

Konstnärsamtal Doireann O´Malley

Konstnärsamtal

Lördag 19 oktober kl. 15–16
Göteborgs Konsthall
På engelska

Curator Lisa Rosendahl möter konstnären Doireann O´Malley i ett samtal om transgenderstudier, science fiction, biopolitik, Artificiell Intelligens och mycket mer. Samtalet utgår från O´Malleys konstnärliga praktik som utforskar flytande könstillhörigheter och hur t ex natur och teknologi är långt mer upplösta än kategoriseringen antyder.

O´Malley arbetar framförallt med rörlig bild. Under biennalen visar O´Malley videoinstallationen Prototype II: The Institute for the Enrichment of Computer Aided Post Gendered Prototypes, som utvecklats i samarbete med Armin Lorenz Gerold som gjort videoverkets musik.