krakiowak

Katarzyna Krakowiak

White Noise 2013

 

Ett meddelande kommer ljuda över en plats i Gullbergs kaj som är utrustad med en kamouflerad sändare. Alla som rör sig inärheten men FM-radio utsätts för olydnadens ljud. Krakowiak är en konstnär som arbetar med akustik som arkitektur, skulptur och ett fenomenologiskt verktyg eller samhällskontrakt där ljud överordnas bild.

 

 

 

Foto: Attila Urban