heinz

Johan Heintz

Nyhetsurklipp, svart-vitt och farg, professionella- och amatorfotografier, program och affischer, flyers och banderoller, diabilder och VHS-band, utgor delar av Johan Heintz, som grundade och drev Goteborgskarnevalen 1982-1993, personliga arkiv. Ett urval av materialet, som fungerat som inspirationskalla for konstnarerna i AnarKrew: An Anti-Archives.

 

Foto: Attila Urban