2019.09.20

2019.09.20 - 2019.09.20

Franska Tomten – att synliggöra svensk kolonialhistoria

Föreläsning och rundabordssamtal

Fredag 20 september kl. 13–17
Röda Sten Konsthall
På engelska

Under perioden 2019–2021 kommer GIBCA bjuda in konstnärer att relatera till Franska tomtens koppling till det svenska kolonialstyret på den karibiska ön Saint-Barthélemy. I samarbete med Statens Konstråd bjuder biennalen in till diskussion om konstens roll i att synliggöra och påminna om svensk kolonialhistoria och slavhandel. Bör det finnas ett permanent minnesmonument på Franska tomten kopplat till platsens historia? Vem bör vara drivande bakom en sådan process och i så fall hur?

Panelsamtal med bl a konstnären Jeannette Ehlers som på eget initiativ uppförde det kollaborativa verket I Am Queen Mary i Köpenhamn, konstnären Eric Magassa, aktuell med ett verk vid Franska tomten, Judith Wielander, intendent Visible projects specialiserad på socialt engagerad konst, Mathias Danbolt, konsthistoriker, Sarah Hansson, processledare Göteborg Konst och Lotta Mossum, intendent Statens Konstråd.

Programmet är ett samarbete mellan biennalen och Statens Konstråd.