2017.11.06 - 2017.11.06

Föredrag: De post-kristna svenskarna

Om religion i världens mest sekulariserade land.

Sekularism som självbild, välvilja gentemot buddhism, pinsamhetskänslor inför kristen innerlighet. Dessa teman framkom i David Thurfjells intervjuer med sekulära medelklassvenskar i samband med frågor om hur de uppfattar religion i dagens samhälle. David Thurfjell är författare och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och med utgångspunkt i sin bok Det gudlösa folket håller han ett föredrag om den svenska majoritetskulturens kluvna relation till sitt kristna kulturarv. 
 
I samarbete med Folkuniversitetet. 
 
Tid: måndag 6 november, kl. 18–19.30
Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen