GIBCA-Extended 2017 Frihetsförmedlingen_M

Frihetsförmedlingen

Tillståndsenheten, 28/9–1/10

Besöksadress: Centrala Göteborg, för exakt plats varje dag se Frihetsförmedlingens hemsida.
Öppettider: torsdag 28/9, fredag 29/9 och söndag 1/10 kl. 12–16

Kontakt:  info@frihetsformedlingen.se
Hemsida: www.frihetsformedlingen.se

Frihetsförmedlingen har sedan starten 2014 erbjudit stöd och hjälp till frihetssökande i hela Sverige. Förmedlingen är främst nätbaserad men arrangerar också publika frihetsaktiviteter och tar emot sökande i olika tillfälliga kontor runtom i landet.

Under tre dagar kommer Frihetsförmedlingens tillståndsenhet att röra sig runt i centrala Göteborg med ett mobilt kontor, bemannat med erfarna frihetsförmedlare. Där kommer frihetssökande att erbjudas experthjälp med att identifiera tillstånd som kan hjälpa dem att utöka sin frihet. Handläggarna kommer också att på plats kunna utfärda efterfrågade tillstånd, exempelvis utresetillstånd, visum, bygglov, utskänkningstillstånd, danstillstånd, eller andra helt nya former av tillstånd. Aktiviteterna i Göteborg utgör Frihetsförmedlingens hittills största satsning på uppsökande verksamhet i Sverige.

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet produceras av förmedlingens initiativtagare Lars Noväng och John Huntington. Bådas konstnärliga praktik präglas av ett enträget handlande för ökat oberoende via konstruktiva normbrott. Deras samarbete sedan 2008 har främst tematiskt behandlat arbetsmarknadspolitiska frågor, individuellt ansvar och byråkrati som konst.