cian_medium

Cian Dayrit

Historiskt har kartor varit en teknologi för att ta makt och kontroll över landområden. Cian Dayrit talar om sin praktik som en form av ”motståndskartografi”. Collage av koloniala kartor målas över med bilder som vittnar om utvinning av naturresurser, fördrivning och expropriering av mark och egendom. Verken är baserade på workshops i kartritning som konstnären gör tillsammans med invånare runt om i Filipinerna vars marker, liv och försörjningsmöjligheter tagits ifrån dem. De omarbetade kartorna påminner om att det var imperialismen som lade grunden för fördrivningen av människor i den globala södern, vilken möjliggjorde västvärldens industrialisering. Samtidigt inbjuder de oss att reflektera kring konsekvenserna av hur vi uppfattar och visualiserar våra omgivningar. 
 
Cian Dayrit (född 1989 i Manila, Filippinerna) är en konstnär som arbetar med måleri, skulptur och installation. Hans praktik omfattar kartografi, att omskriva historiska och politiska narrativ och gräva fram ursprungliga mytologier. Dayrit har studerat måleri på University of the Philippines och vunnit Ateneo Art Award in 2017. Hans senaste projekt och samarbeten innefattar Allegories of Nation-Building på Kaida Gallery, Philippines (2018), the 4th New Museum Triennial: Songs for Sabotage, New York (2018), och Atlas of the Global South at Kaida Gallery, Philippines (2016). 
 
Cian Dayrit's works Frontiers of Struggle 04, 05, 08, 09 are presented at Göteborgs Konsthall.
 
 
Frontiers of Struggle Nos. 04, 05, 08, 09 
2019 
Akryl och collage på handgjort papper 
65.5 x 85.5 x 6 cm  
Courtesy konstnären och NOME Gallery 
 
Bild
Cian Dayrit, Frontiers of Struggle 04, 2019. Foto: Hendrik Zeitler