2017-05-22

GIBCA lanserar konstnärslistan!


GIBCA 2017 presenteras på två centrala konstinstitutioner i Göteborg, Röda Sten Konsthall och Göteborgs Konsthall samt på en rad platser runt om i staden.

Pressvisning: 8 september 
Vernissage: 9 september 
Utställningsperiod: 9 september -19 november.


WheredoIendandyoubegin – on Secularity

GIBCA 2017 tar sig an en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället. Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?
Sekularitet innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.

Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter såsom rätten till abort, sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter.

Den liberala sekulariteten utsätts idag, som en följd av en rad geopolitiska omvälvningar för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet. Under det senaste decenniet har en högerpopulistisk våg växt fram som förkroppsligar många såväl underliggande som uttalade konservativa strömningar. Fundamentalism och extremism har förgrenats i en rad olika riktningar. Fram träder ett flertal frågor om framtiden.

Konsten har idag en viktig roll att fylla genom att öppna upp för nya synsätt och ställa oväntade frågor. Genom att presentera både nyproducerade och redan existerande konstnärliga projekt är förhoppningen att biennalen ska bidra till en bred diskussion, bortom det massmediala nyhetsflödet, där olika, och ibland motstridiga perspektiv får mötas.
Läs mer om årets tematik här.


Deltagande konstnärer


Biografi Nav Haq

Nav Haq arbetar som intendent på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. I sitt arbete som curator och skribent har Haqs fokus legat på mötet mellan kultur och politik, teori och praktik. Nav Haq har tidigare varit curator på Arnolfini i Bristol och på Gasworks i London. Han har curaterat ett flertal soloutställningar med konstnärer såsom Hassan Khan, Cosima von Bonin, Shilpa Gupta, Kerry Tribe, Imogen Stidworthy, Alexandre Estrela och Otobong Nkanga. 2012 mottog Haq utmärkelsen Independent Vision Award for Curatorial Achievement som utses av Independent Curators International, New York.
 

Om GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenterar internationell samtidskonst. Röda Sten konsthall är huvudman för GIBCA som idag är en av Nordens ledande konstbiennaler. GIBCA erbjuder besökare konstupplevelser av hög internationell kvalitet och bidrar till att utveckla samarbeten och nätverk mellan medverkande konstnärer och aktörer inom konstfältet. Under de åtta biennaler som genomförts har GIBCA etablerat sig som en viktig arena för ett omfattande internationellt kulturutbyte inom fältet för samtidskonst. GIBCA 2017 finansieras i huvudsak av Göteborgs Stads kulturnämnd, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.