2014-09-25

Föreläsning med Elvira Dyangani Ose på Akademin Valand

Torsdagen 25 september 2014 spenderade curatorn för GIBCA 2015, Elvira Dyangani Ose, en halvdag på Akademin Valand. Visiten inleddes med en rundtur på skolan och ett antal besök i konstnärsateljéerna.  Vidare höll hon en förläsning med titeln ”The Artists as Intellectual”, vilken tar avstamp i en analys av den amerikanska konstnären Carrie Mae Weems konstnärliga praktik.

Föreläsningen rundades av med en dialog mellan Dyangani Ose och Jason Bowman, ämnesföreträdare i fri konst på Akademin Valand, och en öppen frågestund.